Kontakt

Pre výber správnej športovej podlahy je nutné zohľadniť viacero požiadaviek. Medzi najdôležitejšie patria:

 • kvalitatívna úroveň športov (napr. rekreačný šport, vrcholový šport)
 • prevažný druh športovej činnosti (hádzaná, futbal, stolný tenis apod.)
 • náklady na realizáciu a prevádzkové náklady
 • estetický vzhľad

 

Na základe týchto požiadaviek možno navrhnúť optimálnu podlahu, ktorá by mala spĺňať tieto kritériá:

 • súčiniteľ šmykového trenia (šmykové vlastnosti) v požadovanom rozsahu
 • požadovanú pružnosť (vyjadrená súčiniteľom KA55)
 • charakter pružných vlastnosti (bodovo alebo plošne odpružená podlaha)
 • primerané obstarávacie náklady
 • minimálne náklady na údržbu a dostatočná životnosť

 

Typov  športových podláh je pomerne veľké množstvo, ale v zásade ich možno rozdeliť podľa viacero kategórií:

 

Podľa materiálu nášľapnej vrstvy:

 1. drevené
  1. jednovrstvové – vlysy
  2. viacvrstvové
 2. povrchy na báze umelých hmôt
  1. z PVC a kaučuku
  2. z polyuretánov
  3. z prírodného linolea

 

Podľa typu pružnosti:

 • bodovo odpružené podlahy -  pri zaťažení je priehyb iba v mieste zaťaženia
 • plošne odpružené podlahy  -   pri zaťažení dochádza k priehybu plochy podstatnej väčšej ako je miesto zaťaženia
 • kombinovane odpružené podlahy - je kombináciou oboch predchádzajúcich typov

 

Každý interiérový športový povrch by mal byť tvorený 2 vrstvami:

 1. podkladovou vrstvou, ktorá zabezpečuje pružné vlastnosti. Čím je povrch pružnejší, tým sú menej namáhané pohybové ústrojenstvá hráčov. Veľkosť požadovanej pružnosti je rôzna od druhu športu, výkonnostnej úrovne a hmotnosti hráčov
 2. nášľapovou vrstvou, ktorá má vplyv na klzné vlastnosti, spôsob a náklady na údržba a vzhľad športovej podlahy

 

Nezanedbateľnou kritériom pre výber je cena a pomer medzi úžitkovými vlastnosťami a cenou. Predkladáme Vám teda aj prehľad najpredávanejších typov povrchov, ktoré máme v ponuke.

Drevená podlaha
s viacvrstvovými parketami

Plošne odpruženú podlahu, pružná vrstva je tvorená dreveným roštom, nášľapná vrstva je z drevených viacvrstvových parkiet.

 

Viacvrstvová parketa je vyrobená zlisovaním laťovkového stredu a nášľapnou a protiťahovou dýhou lepenými kolmo na smer laťkového stredu. Takto vyhotovená parketa sa vyznačuje vysokou pevnosťou a rozmerovou stálosťou vo všetkých smeroch. Najväčšou výhodou je, že parketa nepodlieha rozmerovým zmenám a nezmršťuje sa zosychaním a teda sa ani nevytvárajú špáry ako u parketových vlysov.

Celková hrúbka je 14 až 22 mm, hrúbka nášľapnej vrstvy je približne 3,5 - 4 mm čo umožňuje viacnásobné prebrúsenie.

 

Na podklad ( podkladový betón s izoláciou proti zemnej vlhkosti ), sa zrealizuje jednoduchý rošt ( jedna vrstva dosák ), alebo dvojitý rošt ( 2 vrstvy dosák otočené o 90 ° ) so sušeného smrekového reziva. Na rošt sa položí medzerovitý záklop (slepá podlaha), zo smrekových dosák, alebo OSB dosák,  na ktorú sa klincovaním, alebo aj lepením pripevnia viacvrstvové parkety.

 

Povrchová úprava - brúsenie, lakovanie protišmykovým lakom Loba, alebo Bona vhodným na športové podlahy, maľovanie čiar, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch.

 

Výhody :

 • výborné pružné vlastnosti, (jednoduchý rošt má horšie a menej rovnomerné  pružné vlastnosti ako dvojitý rošt)
 • rozmerová stálosť a nízke riziko vzniku špár
 • nízke náklady na údržbu
 • dlhú životnosť
 • možnosť viacnásobného prebrúsenia
 • nie je nutné vyrovnávať podklad, nerovnosti sa odstránia vypodložením pružného roštu
 • medzi dosky pružného roštu je možné vkladať tepelnú izoláciu

 

Záruka na materiál a práce je 5 rokov, mimo vrchného laku, na ktorý je záruka 2 roky.

Drevená podlaha
na pružnom rošte
s dubovými  parketovými
vlysmi

Plošne odpružený športový povrch, kde pružná vrstva je tvorená jednoduchým, alebo dvojitým pružným roštom. Nášľapná vrstva je z dubových parketových vlysov.

 

Na podklad ( podkladový betón s izoláciou proti zemnej vlhkosti ), sa zrealizuje jednoduchý rošt ( jedna vrstva dosák ), alebo dvojitý rošt ( 2 vrstvy dosák otočené o 90 ° ) so sušeného smrekového reziva. Na rošt sa položí zaklop (slepá podlaha), zo smrekových dosák, alebo OSB dosák,  na ktorú sa klincovaním pripevnia dubové  parketové vlysy hrúbky 22 mm.

Povrchová úprava - brúsenie, lakovanie protišmykovým lakom Loba, alebo Bona vhodným na športové podlahy, maľovanie čiar, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch.

 

Výhody :

 • výborné pružné vlastnosti, ( jednoduchý rošt má horšie a menej rovnomerné  pružné vlastnosti ako dvojitý rošt),
 • nízke náklady na údržbu,
 • mimoriadne dlhú životnosť ( rádovo 50 rokov ),
 • možnosť viacnásobného prebrúsenia
 • nie je nutné vyrovnávať podklad, nerovnosti sa odstránia vypodložením pružného roštu
 • medzi dosky pružného roštu je možné vkladať tepelnú izoláciu

 

Záruka na materiál a práce je 5 rokov, mimo vrchného laku, na ktorý je záruka 2 roky. Takéto podlahy sú v súčasnosti na Slovensku najviac zrealizované.

Drevená podlaha
na pružnej vrstve
z PUR peny
s dubovými
parketovými vlysmi, alebo viacvrstovými parketami

Plošne odpružený športový povrch, kde pružná vrstva je tvorená PUR penou hrúbky 25 – 35 mm a záklopom z OSB dosák, alebo hobľovaných smrekových dosák.

Nášľapná vrstva je z dubových parketových vlysov, alebo viacvrstvových parketových vlysov

 

Na podklad (podkladový betón s izoláciou proti zemnej vlhkosti ), sa položí vrstva PUR peny hrúbky 25 – 35 mm a na ňu záklop zo smrekových dosák, alebo OSB dosák.

 

Nášľapná vrstva je z dubových parketových vlysov hrúbky 22 mm, alebo viacvrstvových parkiet.

 

Povrchová úprava - brúsenie, lakovanie protišmykovým lakom Loba, alebo Bona vhodným na športové podlahy, maľovanie čiar, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch.

 

Výhody :

 • výborné pružné vlastnosti,
 • nízka stavebná výška podlahy
 • nízke náklady na údržbu,
 • dlhú životnosť ( rádovo 50 rokov ),
 • možnosť viacnásobného prebrúsenia
 • dobré tepelnoizolačné a zvukovo izolačné vlastnosti

Kombinovaná odpružená podlaha

Spája výhody plošne odpružených podláh (výborné pružné vlastnosti) a bodovo odpružených podláh (príjemný pohyb na podlahe, jednoduchá údržba, farebné prevedenie)

 

Podlaha je tvorená pružnou vrstvou z dreveného pružného  roštu a ako nášľapná vrstva je použité športového PVC, alebo liata PUR podlaha.

 

Na pripravený podklad (podkladový betón s izoláciou proti zemnej vlhkosti ), sa položí jednoduchý (jedna vrstva dosák), alebo dvojitý rošt (dve vrstvy dosák pootočené o 90°) zo sušeného hobľovaného smrekového reziva.

 

Na rošt sa urobí záklop (slepá podlaha) z OSB, alebo preglejky. Nasleduje lepenie športového PVC, alebo liatej PUR podlaha.

 

Uvedený typ povrchu je najideálnejším typom pre väčšinu športov. S rezervou spĺňa požiadavky na pružnosť športových povrchov podla normy EN 14904.

Drevená podlaha na pružnom rošte s dubovými  parketovými vlysmi

Bodovo odpružená podlaha. Je tvorená heterogénnym PVC, ktorý má pružnú vrstvu hrúbky 3 – 6 mm a vrchnú nášľapnú vrstvu hrúbky 1,5 – 2 mm. Vyrábajú sa v matnom prevedení, povrchová úpravou s protišmykovými účinkami. Čím je väčšia hrúbka, tým sú lepšie pružné vlastnosti.

 

Na pripravený (rovný, suchý, dostatočne súdržný) podklad sa celoplošne nalepí športové PVC. Dodáva sa v pásoch šírky 2 m a s maximálnou dĺžkou 15 m, vo viacerých farebných prevedeniach. Pri viacfarebnej realizácii je nutné rátať s odpadom.

 

Ich hlavnou výhodou oproti dreveným povrchom je to, že pád na nich je menej bolestivý, majú lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti.  Ich nevýhodou sú nižšie pružné vlastnosti.

Športová PVC podlahovina

Liata PUR podlaha

Bodovo odpružená podlaha, pružná vrstva je tvorená pružnou podložkou hrúbky 7 – 12 mm, nášľapná vrstva z tekutých PUR vrstiev hrúbky 2 mm

 

Na pripravený podklad (anhydrid, pružný rošt
z OSB, alebo preglejky), sa nalepí gumová podložka hrúbky 7 – 12 mm, následne sa stierkovaním nanesie viacero samo-nivelizačných pružných PUR vrstiev v celkovej hrúbke cca 2 mm.

 

Výhodou sú výborné bodové pružné vlastnosti, jednoduchá údržba, pád je menej bolestivý, ako pri drevených podlahách, možnosť jednoduchej opravy, podlaha je bez špár a spojov, možnosť viacfarebného prevedenia s minimálnymi stratami.

Rekonštrukcie podláh

Orientačná cena povrchovej úpravy za m2 bez DPH

€ 16,50 až 20,-

Existujúci stav:

vrstva laku je opotrebovaná, na mnohých miestach je už iba drevo bez ochrannej lakovej vrstvy, parkety však nie sú začerniete od pôsobenia vody (napr. pri umývaní) parkety nie sú uvoľnené od podkladu (nehýbu sa)

Navrhované riešenie:

brúsenie parkiet, nalakovanie 3 vrstvami laku Bona, alebo Loba vhodným na športové účely, vyznačenie čiar na jednotlivé športy, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch farbením, morením

Orientačná cena rekonštrukcie za m2 bez DPH

€ 16,50 až 20,-

Existujúci stav:

vrstvy laku je už značne opotrebená, väčšie množstvo rýh, jednotlivé parketové vlysy majú voči sebe výškové nerovnosti (najme na čelách parkiet), drevo je na okrajoch a v miestach rýh sčerneté (spravidla od vody), na malej ploche môžu byť parkety uvoľnené od podkladu

Navrhované riešenie:

upevnenie uvoľnených parkiet o pružný rošt pneumatickou klincovačku, brúsenie 3 vrstvami laku Bona, alebo Loba vhodným na športové účely, vyznačenie čiar, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch farbením, morením

Orientačná cena rekonštrukcie za m2 bez DPH

€ 15,- až 30,-

Existujúci stav:

parkety sú na väčšine plochy uvoľnené od podkladu, navzájom sa voči sebe hýbu, podlaha a rošt však nie je poprehýbaná, ani nie sú prepadnuté miesta (príp. iba na malej ploche)

Navrhované riešenie:

demontáž parkiet, ich očistenie, prípadná oprava roštu,alebo slepej podlahy a opätovné priklincovanie parketových vlysov (každého parketového vlysu) pneumatickou klincovačkou, brúsenie 3 vrstvami laku Bona, alebo Loba vhodným na športové účely, vyznačenie čiar, prípadne farebné rozlíšenie hracích plôch farbením, morením

Orientačná cena rekonštrukcie za m2 bez DPH

€ 25,- až 40,-

Najčastejším druhom podlahy v telocvičniach sú drevené parkety, ktoré môžu byť nalepené priamo na podklad, alebo uložené na pružný rošt. Podľa existujúceho stavu podlahy je možné navrhnúť optimálny spôsob rekonštrukcie. Pre správny návrh je nutné posúdenie priamo na mieste, ale na laické zhodnotenie možného spôsobu rekonštrukcie Vám predkladáme tento návod:

 

 

 

Parkety lepené priamo na podklad

 

Takéto podlahy sa v minulosti pomerne často realizovali, ale sú na športové účely už v súčasnosti nevhodné. Nemajú žiadne pružné vlastnosti, povrch je tvrdý a trpia tým hráči. Ak dôjde k odlepeniu od podkladu oprava nie je vždy možná. Po oboznámení sa so stavom podlahy je možné navrhnúť vhodný spôsob opravy či rekonštrukcie, doporučujeme však realizáciu novej podlahy s pružnými vlastnosťami

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkety uložené na pružný rošt

 

Uvedený spôsob uloženia zabezpečuje dobré pružné vlastnosti a rekonštrukcia takýchto podláh je veľmi často možná a vedie k uspokojivým výsledkom. Častými chybami takýchto podláh sú uvoľnené parkety (spôsobené nedostatočným klincovaním parkiet), opotrebovaný lak a poprehýbaný či prelámaný rošt.

>

Ponuka

interiérových

športových povrchov

 

 

info@darien.sk

IČO: 36 583 740

IČ DPH: SK 2021881697

Číslo účtu ČSOB: 4001669759/7500

IBAN  SK65 7500 0000 0040 0166 9759

Zápis v OR OS Košice 1, vložka 15367/V