Kontakt

Priestor pre všetky Vaše otázky.

pýtajte sa!

@

Darien, s.r.o.

Bukovecká 10

040 12 Košice

+421 0903 611 040

+420 722 061 910

info@darien.sk

IČO: 36 583 740

IČ DPH: SK 2021881697

Číslo účtu ČSOB: 4001669759/7500

IBAN  SK65 7500 0000 0040 0166 9759

Zápis v OR OS Košice 1, vložka 15367/V