Kontakt

detské

ihriská

Našu ponuku sme rozšírili aj o realizáciu a rekonštrukciu detských ihrísk. Spolupracujeme pri dodávke prvkov detských ihrísk s poprednými výrobcami. Prvky detského ihriska vieme navrhnúť podľa veku detí, veľkosti plochy, kde je možné umiestniť detské ihrisko a podľa Vami požadovaných požiadaviek. Detské ihriská môžu byť určené nielen pre deti, ale aj pre mládež, či seniorov.

 

Pri výbere a realizácii detského ihriska je prvoradá bezpečnosť jednotlivých prvkov ihriska a dopadových zón. Podľa maximálnej výšky pádu (od 0,9 m) sa navrhuje dopadová zóna, ktorá môže byť z okrúhleho kameniva, gumových rohoží, EPDM granulátu, umelej trávy a pod.

 

Obráťte sa na nás, určite Vám pripravíme zaujímavú ponuku.

 

 

info@darien.sk

IČO: 36 583 740

IČ DPH: SK 2021881697

Číslo účtu ČSOB: 4001669759/7500

IBAN  SK65 7500 0000 0040 0166 9759

Zápis v OR OS Košice 1, vložka 15367/V